Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Oświadczenia majątkowe Skarbnika

Szczegółowe wyszukiwanie
Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 23 sierpnia 2018r
Stanowisko pracownika - Skarbnik
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe z dnia 24 kwietnia 2017r.
Stanowisko pracownika - skarbnik gminy
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2013
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2008 r.
Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 30-04-2021
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe z 26.05.2020
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 23.04.2019
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 27 sierpnia 2018r
Stanowisko pracownika - Skarbnik