Oświadczenia majątkowe Skarbnika

Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2018r
oświadczenie majątkowe z dnia 23 sierpnia 2018r
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe z dnia 24 kwietnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2013
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2008 r.
Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe z 26.05.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 23.04.2019
oświadczenie majątkowe z dnia 27 sierpnia 2018r