Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Skład

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Roland Chilczuk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
724 1
Henryk Dragan Stanowisko:Radny
724 2
Stanisław Dragan Stanowisko:Radny
724 3
Henryk Głuszczyk Stanowisko:Radny
724 4
Henryk Iwaniuk Stanowisko:Członek Zarządu
724 5
Henryk Jakubiuk Stanowisko:Wójt Gminy
724 6
Piotr Jakubiuk Stanowisko:Radny
724 7
Ryszard Kremacalski Stanowisko:Radny
724 8
Józef Naumczyk Stanowisko:Radny
724 9
Marian Nuszczyk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
Telefon:(083)3781631
724 10
Czesław Romanowicz Stanowisko:Radny
724 11
Tadeusz Rowiński Stanowisko:Radny
Telefon:(83) 378 12 72
724 12
Marian Różnowicz Stanowisko:Członek Zarządu
724 13
Józef Sokołowski Stanowisko:Członek Zarządu
724 14
Teresa Szpilewicz Stanowisko:Radna
724 15
Krystyna Wiczuk Stanowisko:Radna
Telefon: (83) 378 15 24
724 16
Marian Wrzosek Stanowisko:Członek Zarządu
724 17
Jan Zygmunt Zając Stanowisko:Radny
724 18
Mariusz Jakubiuk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:502 331 792
724 19
Małgorzata Banaszczyk Stanowisko:Radna
725 20
Andrzej Borsuk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
725 21
Roland Chilczuk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
725 22
Stanisław Daniłoś Stanowisko:Radny
725 23
Henryk Dragan Stanowisko:Radny
725 24
Kazimierz Frończuk Stanowisko:Radny
725 25
Albertyna Głowacka Stanowisko:Radna
725 26
Henryk Iwaniuk Stanowisko:Członek Zarządu
725 27
Kazimierz Konstrat Stanowisko:Radny
725 28
Ryszard Kremacalski Stanowisko:Radny
725 29
Henryk Makarewicz Stanowisko:Radny
725 30
Marian Parulski Stanowisko:Radny
725 31
Krzysztof Poleszuk Stanowisko:Radny
725 32
Tadeusz Rowiński Stanowisko:Członek Zarządu
Telefon:(83) 378 12 72
725 33
Kazimierz Samczuk Stanowisko:Członek Zarządu
Telefon: (83) 378 23 51
725 34
Tadeusz Semeniuk Stanowisko:Członek Zarządu
Telefon: tel. (083)3782102 fax. (083)3782039
725 35
Ryszard Torbiczuk Stanowisko:Radny
Telefon: tel. (083)3782154 tel. (083)3782031
725 36
Jan Wetoszka Stanowisko:Radny
Telefon:(83) 378 13 01
725 37
Mariusz Jakubiuk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:502 331 792
725 38
Józef Bobruk Stanowisko:Radny
726 39
Kazimierz Frończuk Stanowisko:Radny
726 40
Henryk Iwaniuk Stanowisko:Członek Zarządu
726 41
Ryszard Kremacalski Stanowisko:Członek Zarządu
726 42
Anna Lesiuk Stanowisko:Radna
726 43
Jan Makarewicz Stanowisko:Radny
726 44
Tadeusz Mazurek Stanowisko:Członek Zarządu
726 45
Mieczysław Olszewski Stanowisko:Radny
726 46
Henryk Osypiuk Stanowisko:Radny
Telefon: (083)3782332
726 47
Mariola Pawluk Stanowisko: Radna
726 48
Tadeusz Rowiński Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
Telefon:(83) 378 12 72
726 49
Tadeusz Semeniuk Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon: tel. (083)3782102 fax. (083)3782039
726 50
Józef Sokołowski Stanowisko:Członek Zarządu
726 51
Ryszard Torbiczuk Stanowisko: Radny
Telefon: tel. (083)3782154 tel. (083)3782031
726 52
Jan Wetoszka Stanowisko: Radny
Telefon:(83) 378 13 01
726 53
Krystyna Wiczuk Stanowisko:Członek Zarządu
Telefon: (83) 378 15 24
726 54
Jan Żwiruk Stanowisko:Radny
726 55
Marek Żegocki Stanowisko:Radny
726 56
Stanisław Dudko Stanowisko:Radny
726 57
Mariusz Jakubiuk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:502 331 792
726 58
Roland Chilczuk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
727 59
Elżbieta Gromysz Stanowisko:Radna
Telefon:607 586 547
727 60
Mirosław Jańczuk Stanowisko:Radny
Telefon: tel. (083)3781512
727 61
Leszek Kossowski Stanowisko:Radny
Telefon:tel. (083)3782391
727 62
Anna Lewczuk Stanowisko:Radna
Telefon: (83) 378 15 55
727 63
Jan Niedzwiedź Stanowisko:Radny
Telefon: (83) 378 21 88
727 64
Marian Nuszczyk Stanowisko:Radny
Telefon:(083)3781631
727 65
Henryk Osypiuk Stanowisko: Radny
Telefon: (083)3782332
727 66
Leon Osypiuk Stanowisko: Radny
727 67
Henryk Przybysz Stanowisko: Radny
Telefon:tel. (083)3782479
727 68
Tadeusz Rowiński Stanowisko: Radny
Telefon:(83) 378 12 72
727 69
Kazimierz Samczuk Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 23 51
727 70
Ryszard Torbiczuk Stanowisko:Radny
Telefon: tel. (083)3782154 tel. (083)3782031
727 71
Jan Wetoszka Stanowisko:Radny
Telefon:(83) 378 13 01
727 72
Czesław Żukowski Stanowisko:Radny
727 73
Mariusz Jakubiuk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:502 331 792
727 74
Andrzej Borsuk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
728 75
Janusz Babkiewicz Stanowisko:Radny
728 76
Elżbieta Gromysz Stanowisko:Radna
Telefon:607 586 547
728 77
Mariusz Jakubiuk Stanowisko: Radny
Telefon:502 331 792
728 78
Mariusz Jaszczuk Stanowisko: Radny
728 79
Marcin Kaciuczyk Stanowisko:Radny
728 80
Anna Lesiuk Stanowisko:Radna
728 81
Jan Niedzwiedź Stanowisko:Radny
Telefon: (83) 378 21 88
728 82
Ewa Nuszczyk Stanowisko:Radna
Email:
728 83
Helena Petruczynik - Kochan Stanowisko:Radna
728 84
Henryk Przybysz Stanowisko:Radny
Telefon:tel. (083)3782479
728 85
Tadeusz Rowiński Stanowisko:Radny
Telefon:(83) 378 12 72
728 86
Kazimierz Samczuk Stanowisko:Radny
Telefon: (83) 378 23 51
728 87
Krystyna Wiczuk Stanowisko:Radna
Telefon: (83) 378 15 24
728 88
Jan Zygmunt Zając Stanowisko:Radny
728 89
Ewa Nuszczyk Stanowisko: Przewodnicząca Rady Gminy
Email:
729 90
Mariusz Jakubiuk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:502 331 792
729 91
Janusz Babkiewicz Stanowisko:Radny
729 92
Krzysztof Biełuszka Stanowisko:Radny
729 93
Andrzej Borsuk Stanowisko:Radny
729 94
Elżbieta Gromysz Stanowisko:Radna
Telefon:607 586 547
729 95
Krystian Izdebski Stanowisko:Radny
Telefon:508 334 212
Email:
729 96
Zofia Nuszczyk Stanowisko:Radna
Telefon:511-928-957
729 97
Leszek Raczkowski Stanowisko:Radny
729 98
Tadeusz Rowiński Stanowisko:Radny
Telefon:(83) 378 12 72
729 99
Kazimierz Samczuk Stanowisko:Radny
Telefon: (83) 378 23 51
729 100
Dariusz Skrzyński Stanowisko:Radny
729 101
Grzegorz Suzonowicz Stanowisko:Radny
729 102
Krystyna Wiczuk Stanowisko:Radna
Telefon: (83) 378 15 24
729 103
Grzegorz Chustecki Stanowisko:Radny
Email:
729 104
Ewa Nuszczyk Stanowisko:Przewodnicząca Rady Gminy
Email:
730 105
Mariusz Jakubiuk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:502 331 792
730 106
Krzysztof Biełuszka Stanowisko:Radny
730 107
Grzegorz Chustecki Stanowisko:Radny
Email:
730 108
Helena Daniłoś Stanowisko:Radna
730 109
Krystian Izdebski Stanowisko:Radny
Telefon:508 334 212
Email:
730 110
Janusz Kiryczuk Stanowisko: Radny
Telefon:(83) 355 56 91 lub 514 184 964
730 111
Teresa Korszeń Stanowisko:Radna
Telefon:503 774 817
730 112
Zofia Nuszczyk Stanowisko:Radna
Telefon:511-928-957
730 113
Leszek Raczkowski Stanowisko:Radny
730 114
Elżbieta Szolucha Stanowisko: Radna
730 115
Henryk Przybysz Stanowisko:Radny
Telefon:tel. (083)3782479
730 116
Karolina Waniewska Stanowisko:Radna
730 117
Krystyna Wiczuk Stanowisko:Radna
Telefon: (83) 378 15 24
730 118
Andrzej Semeniuk Stanowisko:Radny
730 119
Ewa Nuszczyk Stanowisko:Przewodnicząca Rady Gminy
Email:
903 120
Mariusz Jakubiuk Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:502 331 792
903 121
Michał Bancarzewski Stanowisko:Radny
Telefon:503-979-342
903 122
Wiesława Bandzerewicz Stanowisko:Radna
903 123
Helena Daniłoś Stanowisko:Radna
903 126
Kamil Filipczak Stanowisko:Radny
903 127
Krystian Izdebski Stanowisko:Radny
Telefon:508 334 212
Email:
903 128
Janusz Kiryczuk Stanowisko:Radny
Telefon:(83) 355 56 91 lub 514 184 964
903 129
Hubert Kopiś Stanowisko:Radny
903 130
Teresa Korszeń Stanowisko:Radna
Telefon:503 774 817
903 131
Dariusz Mazurek Stanowisko:Radny
903 132
Dariusz Szajda Stanowisko:Radny
903 134
Mirosława Hołub Stanowisko:Radna
903 135
Patryk Mirończuk Stanowisko:Radny
903 136
Wiesława Bandzerewicz Stanowisko:Radna Rady Gminy
1125 137
Marcin Bańkowski Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
1125 138
Paweł Jakubiuk Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 139
Mariusz Stanisław Jakubiuk Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 140
Janusz Kiryczuk Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(83) 355 56 91 lub 514 184 964
1125 141
Hubert Kopiś Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 142
Mateusz Kopiś Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 143
Teresa Korszeń Stanowisko:Radna Rady Gminy
Telefon:503 774 817
1125 144
Jarosław Kremecalski Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 145
Dariusz Mazurek Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 146
Patryk Mirończuk Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 147
Andrzej Semeniuk Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
1125 148
Jarosław Stawinoga Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 149
Dariusz Szajda Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 150
Mateusz Wortolec Stanowisko:Radny Rady Gminy
1125 151