Skład

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Roland Chilczuk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja 1 [1990-1994] 1
Henryk Dragan Stanowisko: Radny
kadencja 1 [1990-1994] 2
Stanisław Dragan Stanowisko: Radny
kadencja 1 [1990-1994] 3
Henryk Głuszczyk Stanowisko: Radny
kadencja 1 [1990-1994] 4
Henryk Iwaniuk Stanowisko: Członek Zarządu
kadencja 1 [1990-1994] 5
Henryk Jakubiuk Stanowisko: Wójt Gminy
kadencja 1 [1990-1994] 6
Piotr Jakubiuk Stanowisko: Radny
kadencja 1 [1990-1994] 7
Ryszard Kremacalski Stanowisko: Radny
kadencja 1 [1990-1994] 8
Józef Naumczyk Stanowisko: Radny
kadencja 1 [1990-1994] 9
Marian Nuszczyk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: (083)3781631
kadencja 1 [1990-1994] 10
Czesław Romanowicz Stanowisko: Radny
kadencja 1 [1990-1994] 11
Tadeusz Rowiński Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 12 72
kadencja 1 [1990-1994] 12
Marian Różnowicz Stanowisko: Członek Zarządu
kadencja 1 [1990-1994] 13
Józef Sokołowski Stanowisko: Członek Zarządu
kadencja 1 [1990-1994] 14
Teresa Szpilewicz Stanowisko: Radna
kadencja 1 [1990-1994] 15
Krystyna Wiczuk Stanowisko: Radna
Telefon: (83) 378 15 24
kadencja 1 [1990-1994] 16
Marian Wrzosek Stanowisko: Członek Zarządu
kadencja 1 [1990-1994] 17
Jan Zygmunt Zając Stanowisko: Radny
kadencja 1 [1990-1994] 18
Mariusz Jakubiuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 502 331 792
kadencja 1 [1990-1994] 19
Małgorzata Banaszczyk Stanowisko: Radna
kadencja 2 [1994-1998] 20
Andrzej Borsuk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja 2 [1994-1998] 21
Roland Chilczuk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja 2 [1994-1998] 22
Stanisław Daniłoś Stanowisko: Radny
kadencja 2 [1994-1998] 23
Henryk Dragan Stanowisko: Radny
kadencja 2 [1994-1998] 24
Kazimierz Frończuk Stanowisko: Radny
kadencja 2 [1994-1998] 25
Albertyna Głowacka Stanowisko: Radna
kadencja 2 [1994-1998] 26
Henryk Iwaniuk Stanowisko: Członek Zarządu
kadencja 2 [1994-1998] 27
Kazimierz Konstrat Stanowisko: Radny
kadencja 2 [1994-1998] 28
Ryszard Kremacalski Stanowisko: Radny
kadencja 2 [1994-1998] 29
Henryk Makarewicz Stanowisko: Radny
kadencja 2 [1994-1998] 30
Marian Parulski Stanowisko: Radny
kadencja 2 [1994-1998] 31
Krzysztof Poleszuk Stanowisko: Radny
kadencja 2 [1994-1998] 32
Tadeusz Rowiński Stanowisko: Członek Zarządu
Telefon: (83) 378 12 72
kadencja 2 [1994-1998] 33
Kazimierz Samczuk Stanowisko: Członek Zarządu
Telefon: (83) 378 23 51
kadencja 2 [1994-1998] 34
Tadeusz Semeniuk Stanowisko: Członek Zarządu
Telefon: tel. (083)3782102 fax. (083)3782039
kadencja 2 [1994-1998] 35
Ryszard Torbiczuk Stanowisko: Radny
Telefon: tel. (083)3782154 tel. (083)3782031
kadencja 2 [1994-1998] 36
Jan Wetoszka Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 13 01
kadencja 2 [1994-1998] 37
Mariusz Jakubiuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 502 331 792
kadencja 2 [1994-1998] 38
Józef Bobruk Stanowisko: Radny
kadencja 3 [1998-2002] 39
Kazimierz Frończuk Stanowisko: Radny
kadencja 3 [1998-2002] 40
Henryk Iwaniuk Stanowisko: Członek Zarządu
kadencja 3 [1998-2002] 41
Ryszard Kremacalski Stanowisko: Członek Zarządu
kadencja 3 [1998-2002] 42
Anna Lesiuk Stanowisko: Radna
kadencja 3 [1998-2002] 43
Jan Makarewicz Stanowisko: Radny
kadencja 3 [1998-2002] 44
Tadeusz Mazurek Stanowisko: Członek Zarządu
kadencja 3 [1998-2002] 45
Mieczysław Olszewski Stanowisko: Radny
kadencja 3 [1998-2002] 46
Henryk Osypiuk Stanowisko: Radny
Telefon: (083)3782332
kadencja 3 [1998-2002] 47
Mariola Pawluk Stanowisko: Radna
kadencja 3 [1998-2002] 48
Tadeusz Rowiński Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: (83) 378 12 72
kadencja 3 [1998-2002] 49
Tadeusz Semeniuk Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: tel. (083)3782102 fax. (083)3782039
kadencja 3 [1998-2002] 50
Józef Sokołowski Stanowisko: Członek Zarządu
kadencja 3 [1998-2002] 51
Ryszard Torbiczuk Stanowisko: Radny
Telefon: tel. (083)3782154 tel. (083)3782031
kadencja 3 [1998-2002] 52
Jan Wetoszka Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 13 01
kadencja 3 [1998-2002] 53
Krystyna Wiczuk Stanowisko: Członek Zarządu
Telefon: (83) 378 15 24
kadencja 3 [1998-2002] 54
Jan Żwiruk Stanowisko: Radny
kadencja 3 [1998-2002] 55
Marek Żegocki Stanowisko: Radny
kadencja 3 [1998-2002] 56
Stanisław Dudko Stanowisko: Radny
kadencja 3 [1998-2002] 57
Mariusz Jakubiuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 502 331 792
kadencja 3 [1998-2002] 58
Roland Chilczuk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja 4 [2002-2006] 59
Elżbieta Gromysz Stanowisko: Radna
Telefon: 607 586 547
kadencja 4 [2002-2006] 60
Mirosław Jańczuk Stanowisko: Radny
Telefon: tel. (083)3781512
kadencja 4 [2002-2006] 61
Leszek Kossowski Stanowisko: Radny
Telefon: tel. (083)3782391
kadencja 4 [2002-2006] 62
Anna Lewczuk Stanowisko: Radna
Telefon: (83) 378 15 55
kadencja 4 [2002-2006] 63
Jan Niedzwiedź Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 21 88
kadencja 4 [2002-2006] 64
Marian Nuszczyk Stanowisko: Radny
Telefon: (083)3781631
kadencja 4 [2002-2006] 65
Henryk Osypiuk Stanowisko: Radny
Telefon: (083)3782332
kadencja 4 [2002-2006] 66
Leon Osypiuk Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2002-2006] 67
Henryk Przybysz Stanowisko: Radny
Telefon: tel. (083)3782479
kadencja 4 [2002-2006] 68
Tadeusz Rowiński Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 12 72
kadencja 4 [2002-2006] 69
Kazimierz Samczuk Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 23 51
kadencja 4 [2002-2006] 70
Ryszard Torbiczuk Stanowisko: Radny
Telefon: tel. (083)3782154 tel. (083)3782031
kadencja 4 [2002-2006] 71
Jan Wetoszka Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 13 01
kadencja 4 [2002-2006] 72
Czesław Żukowski Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2002-2006] 73
Mariusz Jakubiuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 502 331 792
kadencja 4 [2002-2006] 74
Andrzej Borsuk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja 5 [2006-2010] 75
Janusz Babkiewicz Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2006-2010] 76
Elżbieta Gromysz Stanowisko: Radna
Telefon: 607 586 547
kadencja 5 [2006-2010] 77
Mariusz Jakubiuk Stanowisko: Radny
Telefon: 502 331 792
kadencja 5 [2006-2010] 78
Mariusz Jaszczuk Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2006-2010] 79
Marcin Kaciuczyk Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2006-2010] 80
Anna Lesiuk Stanowisko: Radna
kadencja 5 [2006-2010] 81
Jan Niedzwiedź Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 21 88
kadencja 5 [2006-2010] 82
Ewa Nuszczyk Stanowisko: Radna
Email:
kadencja 5 [2006-2010] 83
Helena Petruczynik - Kochan Stanowisko: Radna
kadencja 5 [2006-2010] 84
Henryk Przybysz Stanowisko: Radny
Telefon: tel. (083)3782479
kadencja 5 [2006-2010] 85
Tadeusz Rowiński Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 12 72
kadencja 5 [2006-2010] 86
Kazimierz Samczuk Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 23 51
kadencja 5 [2006-2010] 87
Krystyna Wiczuk Stanowisko: Radna
Telefon: (83) 378 15 24
kadencja 5 [2006-2010] 88
Jan Zygmunt Zając Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2006-2010] 89
Ewa Nuszczyk Stanowisko: Przewodnicząca Rady Gminy
Email:
kadencja 6 [2010-2014] 90
Mariusz Jakubiuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 502 331 792
kadencja 6 [2010-2014] 91
Janusz Babkiewicz Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 92
Krzysztof Biełuszka Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 93
Andrzej Borsuk Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 94
Elżbieta Gromysz Stanowisko: Radna
Telefon: 607 586 547
kadencja 6 [2010-2014] 95
Krystian Izdebski Stanowisko: Radny
Telefon: 508 334 212
Email:
kadencja 6 [2010-2014] 96
Zofia Nuszczyk Stanowisko: Radna
Telefon: 511-928-957
kadencja 6 [2010-2014] 97
Leszek Raczkowski Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 98
Tadeusz Rowiński Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 12 72
kadencja 6 [2010-2014] 99
Kazimierz Samczuk Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 378 23 51
kadencja 6 [2010-2014] 100
Dariusz Skrzyński Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 101
Grzegorz Suzonowicz Stanowisko: Radny
kadencja 6 [2010-2014] 102
Krystyna Wiczuk Stanowisko: Radna
Telefon: (83) 378 15 24
kadencja 6 [2010-2014] 103
Grzegorz Chustecki Stanowisko: Radny
Email:
kadencja 6 [2010-2014] 104
Ewa Nuszczyk Stanowisko: Przewodnicząca Rady Gminy
Email:
kadencja 7 [2014-2018] 105
Mariusz Jakubiuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 502 331 792
kadencja 7 [2014-2018] 106
Krzysztof Biełuszka Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 107
Grzegorz Chustecki Stanowisko: Radny
Email:
kadencja 7 [2014-2018] 108
Helena Daniłoś Stanowisko: Radna
kadencja 7 [2014-2018] 109
Krystian Izdebski Stanowisko: Radny
Telefon: 508 334 212
Email:
kadencja 7 [2014-2018] 110
Janusz Kiryczuk Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 355 56 91 lub 514 184 964
kadencja 7 [2014-2018] 111
Teresa Korszeń Stanowisko: Radna
Telefon: 503 774 817
kadencja 7 [2014-2018] 112
Zofia Nuszczyk Stanowisko: Radna
Telefon: 511-928-957
kadencja 7 [2014-2018] 113
Leszek Raczkowski Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 114
Elżbieta Szolucha Stanowisko: Radna
kadencja 7 [2014-2018] 115
Henryk Przybysz Stanowisko: Radny
Telefon: tel. (083)3782479
kadencja 7 [2014-2018] 116
Karolina Waniewska Stanowisko: Radna
kadencja 7 [2014-2018] 117
Krystyna Wiczuk Stanowisko: Radna
Telefon: (83) 378 15 24
kadencja 7 [2014-2018] 118
Andrzej Semeniuk Stanowisko: Radny
kadencja 7 [2014-2018] 119
Ewa Nuszczyk Stanowisko: Przewodnicząca Rady Gminy
Email:
kadencja 8 [2018-2023] 120
Mariusz Jakubiuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 502 331 792
kadencja 8 [2018-2023] 121
Michał Bancarzewski Stanowisko: Radny
Telefon: 503-979-342
kadencja 8 [2018-2023] 122
Wiesława Bandzerewicz Stanowisko: Radna
kadencja 8 [2018-2023] 123
Grzegorz Chustecki Stanowisko: Radny
Email:
kadencja 8 [2018-2023] 125
Helena Daniłoś Stanowisko: Radna
kadencja 8 [2018-2023] 126
Kamil Filipczak Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2023] 127
Krystian Izdebski Stanowisko: Radny
Telefon: 508 334 212
Email:
kadencja 8 [2018-2023] 128
Janusz Kiryczuk Stanowisko: Radny
Telefon: (83) 355 56 91 lub 514 184 964
kadencja 8 [2018-2023] 129
Hubert Kopiś Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2023] 130
Teresa Korszeń Stanowisko: Radna
Telefon: 503 774 817
kadencja 8 [2018-2023] 131
Dariusz Mazurek Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2023] 132
Andrzej Semeniuk Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2023] 133
Dariusz Szajda Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2023] 134
Mirosława Hołub Stanowisko: Radna
kadencja 8 [2018-2023] 135