Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Oświadczenia majątkowe radnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radny gminy
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 22.04.2024
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - radny
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 13.04.2022
Stanowisko pracownika - radny
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 18 marca 2021
Stanowisko pracownika - radny
2019
oświadczenie z dnia 21.05.2020
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 21.12.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radna gminy
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2024
Stanowisko pracownika - Radna
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - radna
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2022
Stanowisko pracownika - radna
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 8 kwietnia 2021
Stanowisko pracownika - radna
2019
oświadczenie z dnia 25.05.2020
Stanowisko pracownika - radna gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 16.04.2019
Stanowisko pracownika - radna gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 17.12.2018
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 28.11.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
2019
oświadczenie z dnia 28.05.2020
Stanowisko pracownika - radny
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 18.12.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radna gminy
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 01.03.2024
Stanowisko pracownika - Radna
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 29.03.2023
Stanowisko pracownika - Radna
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 29.03.2022
Stanowisko pracownika - radna
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 12 kwietnia 2021
Stanowisko pracownika - radna
2019
oświadczenie z dnia 21.05.2020
Stanowisko pracownika - radna
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 22.04.2019
Stanowisko pracownika - radna gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 09.12.2018
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024
Stanowisko pracownika - Radny
2022
oświadczenie majątkowe z 8 marca 2023r.
Stanowisko pracownika - radny
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 10.03.2022
Stanowisko pracownika - radny
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 9 kwietnia 2021
Stanowisko pracownika - radny
2019
oświadczenie z dnia 26.05.2020
Stanowisko pracownika - radny
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 17.12.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radna
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2022
Stanowisko pracownika - radna
Rada Gminy
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024
Stanowisko pracownika - Radna
2022
oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - radna
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 15 kwietnia 2021
Stanowisko pracownika - radna
2019
oświadczenie z dnia 29.05.2020
Stanowisko pracownika - radna gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2024
Stanowisko pracownika - Radny
2022
oświadczenie majątkowe z 21 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - radny
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2022
Stanowisko pracownika - radny
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2021r
Stanowisko pracownika - radny
2019
oświadczenie z dnia 20.05.2020
Stanowisko pracownika - radny
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 18.12.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024
Stanowisko pracownika - Radny
2022
oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - radny
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2022
Stanowisko pracownika - radny
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2021r
Stanowisko pracownika - radny
2019
oświadczenie z dnia 29.05.2020
Stanowisko pracownika - radny
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 03.12.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 23.04.2024
Stanowisko pracownika - Radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 25.04.2022
Stanowisko pracownika - radny
2022
oświadczenie majątkowe z 31 marca 2023r.
Stanowisko pracownika - radny
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 9 kwietnia 2021r
Stanowisko pracownika - radny
2019
oświadczenie z dnia 19.05.2020
Stanowisko pracownika - radny
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2024
Stanowisko pracownika - Radny
2022
Oświadczenie majątkowe z dnia 03.07.2023 Korekta
Stanowisko pracownika - Radny
2022
oświadczenie majątkowe z 19 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - radny
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 15.04.2022
Stanowisko pracownika - radny
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 15 kwietnia 2021r
Stanowisko pracownika - radny
2019
oświadczenie z dnia 25.05.2020
Stanowisko pracownika - radny
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 18.12.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radna
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 09.04.2024
Stanowisko pracownika - Radna
2022
oświadczenie majątkowe z 29 marca 2023r.
Stanowisko pracownika - radna
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 13.04.2022
Stanowisko pracownika - radna
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 7 kwietnia 2021
Stanowisko pracownika - radna
2019
oświadczenie z dnia 19.05.2020
Stanowisko pracownika - radna
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 14.04.2019
Stanowisko pracownika - radna gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 30.11.2018
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024
Stanowisko pracownika - Radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2022
Stanowisko pracownika - radny
2022
oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - radny
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2021r
Stanowisko pracownika - radny
2019
oświadczenie z dnia 22.05.2020
Stanowisko pracownika - radny
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 18.12.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024
Stanowisko pracownika - Radny
2022
oświadczenie majątkowe z 29 marca 2023r.
Stanowisko pracownika - radny
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 29.03.2022
Stanowisko pracownika - radny
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - przewodnicząca rady gminy
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - radna
2021
oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2022 roku
Stanowisko pracownika - przewodnicząca Rady Gminy
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2022
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Rady Gminy
2020
oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2021 roku
Stanowisko pracownika - przewodnicząca Rady Gminy
2019
oświadczenie majątkowe z dnia 22 maja 2020
Stanowisko pracownika - Przewodniczaca Rady Gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 14 grudnia 2018r
Stanowisko pracownika - przewodniczaca rady gminy
Rada Gminy
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2022
Stanowisko pracownika - radny
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 23 kwietnia 2021r
Stanowisko pracownika - radny
2019
oświadczenie z dnia 22.05.2020
Stanowisko pracownika - radny
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 12.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 12.12.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - radny
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024
Stanowisko pracownika - Radny
2022
oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - radny
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2022
Stanowisko pracownika - radny
2020
Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2021r
Stanowisko pracownika - radny
2019
oświadczenie z dnia 22.05.2020
Stanowisko pracownika - radny
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019
Stanowisko pracownika - radny gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 16.12.2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy