Oswiadczenia majątkowe

Zastępca Wójta
oświadczenie majątkowe z 29.04.2020
oświadczenie z dnia 22.11.2019