Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Oświadczenia majątkowe pracowników

Szczegółowe wyszukiwanie
Referat Inwestycji, Budownictwa i Mienia Gminnego
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Referat Inwestycji, Budownictwa i Mienia Gminnego
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 29-04-2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
2020
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2021
Stanowisko pracownika - kierownik referatu
2019
oświadczenie majątkowe z 18.05.2020
2017
oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Urząd Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
2022
oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - kierownik USC
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 27-04-2022
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
2020
oświadczenie majątkowe z dnia 27-04-2021
Stanowisko pracownika - kierownik referatu
2019
oświadczenie majątkowe z 19.05.2020