Oświadczenia majątkowe pracowników

Referat Inwestycji, Budownictwa i Mienia Gminnego
oświadczenie majątkowe z 18.05.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019
oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2018r
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe z dnia 26 kwietnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2013
Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2008 r.
Urząd Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
oświadczenie majątkowe z 19.05.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2013
Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 25 kwietnia 2008 r.