Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Obsada

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Agnieszka Sokołowska Skarbnik Gminy 0 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik Gminy
Telefon
(83) 378 15 63
Godziny przyjęć i numer pokoju
 
Obowiązki
 1. Kierowanie referatem finansowym.
 2. Realizacja budżetu gminy.
 3. Przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania informacji związanych z projektem budżetu gminy.
 4. Przeprowadzanie analizy budżetu i informowanie na bieżąco Wójta Gminy o jego realizacji.
 5. Przygotowanie projektu budżetu.
 6. Przeprowadzanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych.
 7. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego poprzez ubezpieczenie.
 8. Informowanie Rady Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty.
 9. Realizacja ustaw o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej.
 10. Opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu.
 11. Nadzór i kontrola nad działalnością podległych gminie jednostek.
 12. Analiza wniosków o dofinansowanie oraz przygotowywanie projektów uchwał powodujących zmiany w budżecie.
 13. Przeprowadzanie okresowych analiz z wykonania budżetu i funduszy celowych.
 14. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, funduszy celowych oraz obsługi finansowo-księgowej budżetu.
 15. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej oraz sprawozdań statystycznych z zakresu swojego działania.
 16. Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie planowania i wykonania budżetu.
 17. Orzekanie w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
 18. Nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji.
Pawłowska Maria Skarbnik Gminy 0 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik Gminy
Telefon
(83) 378 15 63
Obowiązki
 1. Kierowanie referatem finansowym.
 2. Realizacja budżetu gminy.
 3. Przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania informacji związanych z projektem budżetu gminy.
 4. Przeprowadzanie analizy budżetu i informowanie na bieżąco Wójta Gminy o jego realizacji.
 5. Przygotowanie projektu budżetu.
 6. Przeprowadzanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych.
 7. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego poprzez ubezpieczenie.
 8. Informowanie Rady Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty.
 9. Realizacja ustaw o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej.
 10. Opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu.
 11. Nadzór i kontrola nad działalnością podległych gminie jednostek.
 12. Analiza wniosków o dofinansowanie oraz przygotowywanie projektów uchwał powodujących zmiany w budżecie.
 13. Przeprowadzanie okresowych analiz z wykonania budżetu i funduszy celowych.
 14. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, funduszy celowych oraz obsługi finansowo-księgowej budżetu.
 15. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej oraz sprawozdań statystycznych z zakresu swojego działania.
 16. Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie planowania i wykonania budżetu.
 17. Orzekanie w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
 18. Nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji.