Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Krzysztof Biełuszka Stanowisko:Zastepca Wójta
Godziny przyjęć:
(83) 378 20 01
kbieluszka@wisznice.pl

Obowiązki:
 1. Zastępowanie Wójta Gminy w razie jego nieobecnosci.
 2. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu.
 3. Organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw i wniosków petentów.
 6. Zapewnienie skutecznego publikowania prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy.
 7. Organizacja współpracy z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.
 8. Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu oraz podległych jednostek.
 9. Prowadzenie kontroli wewnetrznej w Urzędzie Gminy.
 10. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami.
 11. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników podległych jednostek.
 12. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
 13. Wsółpraca z Radą Gminy.
0 1