Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o instytucji 1357
13.55%
Nabór na wolne stanowiska w urzędzie 1316
13.14%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2024 798
7.97%
Zamówienia do 130 tys. pln 479
4.78%
Oferty przetargowe z siwz 457
4.56%
Zarządzenia 426
4.25%
Uchwały 270
2.7%
Zamówienia do 30 tys. euro 262
2.62%
Obwieszczenia i ogłoszenia 236
2.36%
Struktura organizacyjna 230
2.3%
Inne ogłoszenia 224
2.24%
Oświadczenia majątkowe radnych 209
2.09%
Skład 207
2.07%
W trybie przetargu 206
2.06%
Uchwały i zarządzenia 194
1.94%
Rok 2023 181
1.81%
Ocena jakości wody 161
1.61%
Oświadczenia majątkowe kierowników 160
1.6%
Wybory samorządowe 2024 136
1.36%
Postępowania elektroniczne 113
1.13%
Sprawozdania budżetowe 102
1.02%
Sołtysi 99
0.99%
Oświadczenia majątkowe pracowników 87
0.87%
Raport o stanie gminy 77
0.77%
Statut 68
0.68%
Jednostki budżetowe 65
0.65%
Sesje Rady Gminy 65
0.65%
W trybie bezprzetargowym 63
0.63%
Komisja Rozwoju Gospodarczego Planowania Budżetu i Finansów 61
0.61%
Plan zagospodarowania przestrzennego 60
0.6%
Rok 2022 60
0.6%
Obwieszczenia 54
0.54%
Oświadczenia majątkowe Wójta 53
0.53%
Strategia rozwoju 52
0.52%
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 50
0.5%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 45
0.45%
Opinie RIO 42
0.42%
Zamówienia do 14 tys. euro 37
0.37%
Gospodarka odpadami 35
0.35%
Oswiadczenia majątkowe 35
0.35%
RAPORTY DOSTĘPNOŚCI 34
0.34%
Plan zamówień publicznych 34
0.34%
Komisja Rewizyjna 33
0.33%
Rok 2018 33
0.33%
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 32
0.32%
Obsada 31
0.31%
Mapa serwisu 29
0.29%
Urząd Gminy 29
0.29%
W trybie przetargu 29
0.29%
Konsultacje Społeczne 27
0.27%
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 27
0.27%
Elektrownie wiatrowe 26
0.26%
Spółki 26
0.26%
Oświadczenia majątkowe Skarbnika 25
0.25%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 25
0.25%
Jednostki z osobowością prawną 25
0.25%
Schemat organizacyjny 25
0.25%
Obsada 25
0.25%
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P.POŻ. 23
0.23%
Wybory 2018 21
0.21%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 20
0.2%
Zadania Publiczne 20
0.2%
Obsada 18
0.18%
Uchwała w sprawie powołania skarbnika Gminy 17
0.17%
Obsada 17
0.17%
Zaswiadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze wójta 17
0.17%
Kompetencje 15
0.15%
RODO klauzule informacyjne 15
0.15%
Szkoła Podstawowa im. ks. J.Twardowskiego w Horodyszczu 15
0.15%
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 15
0.15%
Wybory parlamentarne 2023 14
0.14%
Wynajem lokali 14
0.14%
Rok 2021 14
0.14%
Wybory Samorządowe 14
0.14%
ESP 14
0.14%
Wójt Gminy 13
0.13%
Regulamin organizacyjny 13
0.13%
Regulaminy 13
0.13%
Lista projektów 13
0.13%
Wybory uzupełniajace do Rady Gminy 2021/2022 13
0.13%
Zarządzenia Wójta Gminy 13
0.13%
Rok 2020 12
0.12%
Obwieszczenia i ogłoszenia 12
0.12%
Uchwały Rady Gminy 12
0.12%
Referendum 6 wrzesień 2015 11
0.11%
Druk oświadczenia majątkowego 10
0.1%
Rok 2019 10
0.1%
Zarządzanie kryzysowe 10
0.1%
Dane przestrzenne 10
0.1%
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26 MAJA 2019 10
0.1%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 9
0.09%
Wybory Prezydenta RP 9
0.09%
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 9
0.09%
Oświata 9
0.09%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 9
0.09%
Wybory uzupełniajace 2020 8
0.08%
W trybie bezprzetargowym 8
0.08%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 8
0.08%
Słownik skrótów 7
0.07%
Sprawozdania finasowe 7
0.07%
Wybory 2015 6
0.06%
Redakcja biuletynu 6
0.06%
Wybory 2020 6
0.06%
Historia zmian 6
0.06%
Skarbnik Gminy 6
0.06%
Ochrona Środowiska 6
0.06%
WYBORY 6
0.06%
Rok 2017 5
0.05%
Informacje o biuletynie 5
0.05%
Budżet gminy 5
0.05%
Statystyka odwiedzin 5
0.05%
Rok 2018 5
0.05%
Wybory 2019 5
0.05%
Lista jednostek 4
0.04%
Zastępca Wójta 4
0.04%
Prawo lokalne 4
0.04%
Komisje 4
0.04%
Wybory 2014 4
0.04%
Zamówienia publiczne 4
0.04%
Zadania Publiczne 4
0.04%
Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy 4
0.04%
Rok 2016 4
0.04%
Wybory uzupełniajace do Rady Gminy 2022-2023 4
0.04%
Sołectwa 3
0.03%
Sprzedaż nieruchomości 3
0.03%
Rada Gminy 3
0.03%
KOORYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 3
0.03%
Projekty ZPORR 2
0.02%
Rejestr umów 2
0.02%