Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Wisznice (Rynek 35, 21-580 Wisznice, tel: (83) 378 21 02, fax: (83) 378 20 39, email: gmina@wisznice.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Wisznice.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Romanowicz , e-mail: promanowicz@wisznice.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu +48 508722782. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.ugwisznice.bip.lubelskie.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2002

Data ostatniej  aktualizacji: 2018

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,
 • wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • wyszukiwarkę i mapę strony,
 • wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,
 • przy powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony,
 • wersję tekstową nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

 • tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,
 • zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • nie ma możliwości powiększania liter,
 • podświetlenia elementów nawigacyjnych,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • możliwość wybrania kontrastu nocnego,

informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Wisznicach – ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym mieści się Urząd Gminy ma trzy kondygnacje. Pokoje, w których obsługiwani są petenci mieszczą się na I i II piętrze. W najbliższym otoczeniu budynku są miejsca parkingowe na ulicach Krótkiej, Fabrycznej, Rynek i Rowińskiej. Wyznaczone miejsca dla os. z niepełnosprawnością znajdują się na ul. Rynek (około 50 metrów od wejścia do budynku). Główne wejście do budynku jest od ul. Rynek. Wejście do budynku jest zadaszone. Otoczenie budynku oraz wejście pozbawione są barier. Główne wejście do budynku oznaczone jest tablicą informacyjną. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (częściowo przeszklone, w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku na wprost znajduje się winda oraz po prawej stronie schody na I i II piętro (nie są oznaczone kontrastowo). Winda nie jest wyposażona w ekran dotykowy i nie posiada przycisków oznaczonych alfabetem Braille’a. Wyposażona jest w przycisk alarmowy (podświetlony po naciśnięciu) i potwierdzenie dźwiękowe o dojechaniu na piętro lub przyjechanie windy dla osób oczekujących. Szerokość wejścia do windy, szerokość windy i jej głębokość spełniają wymagania dla osób z niepełnosprawnością. W holu znajduje się tablica informacyjna z nr i przeznaczeniem pomieszczeń. Brak jest oznaczeń kondygnacji oraz kierunków poruszania się. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla klientów ale nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Na I piętrze w holu znajduje się sala obsługi klientów. Wysokość blatu jest odpowiednia. Istnieje również możliwość zorganizowania punktu obsługi klienta w holu na parterze.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe