Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Piotr Romanowicz Stanowisko:koordynator do spraw dostępności
Email:
Obowiązki:

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępnie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wisznice,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
0 1