Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Oświadczenia majątkowe Wójta

Szczegółowe wyszukiwanie
Wójt Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 03 marca 2020 roku
Stanowisko pracownika - wójt gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 04 grudnia 2018r
Stanowisko pracownika - wójt gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 24 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe z dnia 19 kwietnia 2017r.
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
oświadczenie majątkowe z dnia 2015.04.23
Oświadczenie majatkowe dnia 30.12.2014
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Ośwadczenie majatkowe z 2014.09.17
Oświadczenie majątkowe z 26 marca 2013
Oświadczenie majątkowe z 20 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 10 września 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 20 grudnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 15 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 14 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 23 kwietnia 2008 r.