Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Oświadczenia majątkowe Wójta

Szczegółowe wyszukiwanie
Wójt Gminy
2024
oświadczenie majątkowe z dnia 29 lutego 2024 r. (koniec kadencji)
Stanowisko pracownika - wójt gminy
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
2021
oświadczenie majątkowe z 20 kwietnia 2022 roku
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2022
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
2020
oświadczenie majątkowe z dnia 20 kwietnia.2021 roku
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
2019
oświadczenie majątkowe z dnia 03 marca 2020 roku
Stanowisko pracownika - wójt gminy
2018
oświadczenie majątkowe z dnia 04 grudnia 2018r
Stanowisko pracownika - wójt gminy
2017
oświadczenie majątkowe z dnia 24 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy