Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Oświadczenia majątkowe kierowników

Szczegółowe wyszukiwanie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2008 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2015
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z 30.04.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 03.04.2019
Stanowisko pracownika - Kierownik WTZ
oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - Kierownik WTZ
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2017r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019
Stanowisko pracownika - Prezes GZK
oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2021
Stanowisko pracownika - prezes spółki
oświadczenie majątkowe z 27.05.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - prezes
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2017r.
Stanowisko pracownika - Prezes GZK
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe z dnia 2015.04.29
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 13 marca 2013
Oświadczenie majątkowe z 20 kwietnia 2012 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2008 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z 30 kietnia 2013
oświadczenie majątkowe z 20.05.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2017r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2008 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z 28.05.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki
oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe z dnia 26 kwietnia 2017r.
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2013
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 25 kwietnia 2008 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z dnia 24 kwietnia 2017r.
Stanowisko pracownika - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe z 22.05.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
oświadczenie majątkowe z dnia 25 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 11 kwietnia 2013
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 11 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 23 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 7 września 2009 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 16 marca 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 19 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 19 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 2 listopada 2008 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 21 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2008 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z 27.04.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 24.04.2019
Stanowisko pracownika - Kierownik SDS
oświadczenie majątkowe z dnia 26 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - kierownik SDŚ
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe z dnia 24 kwietnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2009 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z 30.04.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOKiO
oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2017r.
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2013
Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 8 sierpnia 2009 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 24 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 25 kwietnia 2008 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2017r.
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2013
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2008 r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z dnia 31 marca 2017r.
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z 29.05.2020
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2018r
Stanowisko pracownika - Kierownik
oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2013
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie majątkowe z 29 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2008 r.