Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wisznice

Oświadczenia majątkowe kierowników

Szczegółowe wyszukiwanie
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnaj Biblioteki Publicznej
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 30-03-2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor GPB
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 22.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOKiO
2023
oświadczenie majątkowe dnia 03.10.2023
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOKiO
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Kierownik WTZ
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Kierownik WTZ
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 29-04-2022
Stanowisko pracownika - Kierownik WTZ
2019
oświadczenie majątkowe z 30.04.2020
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 22.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Klubu Malucha
2022
oświadczenie majątkowe z 27 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Klubu Malucha
Kierownicy jednostek organizacyjnych
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2019
Stanowisko pracownika - Prezes GZK
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024
Stanowisko pracownika - Prezes GZK
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Prezes GZK
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 29-04-2022
Stanowisko pracownika - Prezes Spółki
2020
oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2021
Stanowisko pracownika - prezes spółki
2019
oświadczenie majątkowe z 27.05.2020
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 23.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Prezes ZOL
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły w Horodyszczu
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Horodyszczu
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 29-04-2022
Stanowisko pracownika - p.o. dryrektora szkoły
2019
oświadczenie majątkowe z 20.05.2020
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2022
oświadczenie majątkowe z 25 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 23-03-2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wisznicach
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 26-04-2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
2019
oświadczenie majątkowe z 22.05.2020
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024r.
Stanowisko pracownika - Kierownik ŚDS
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Kierownik ŚDS
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 27-04-2022
Stanowisko pracownika - Kierownik śDS
2019
oświadczenie majątkowe z 27.04.2020
2019
oświadczenie majątkowe z dnia 24.04.2019
Stanowisko pracownika - Kierownik SDS
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 18.09.20223
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOKiO
2022
oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOKiO
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 29-04-2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOKiO
2019
oświadczenie majątkowe z 30.04.2020
Kierownicy jednostek organizacyjnych
2023
oświadczenie majątkowe z dnia 30.04.2024
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
2022
oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
2021
oświadczenie majątkowe z dnia 29-04-2022
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
2019
oświadczenie majątkowe z 29.05.2020