Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Agnieszka Sokołowska
Telefon
(83) 378 15 63
Email
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Opis: oświadczenie majątkowe z 26.05.2020
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Opis: oświadczenie majątkowe z dnia 23.04.2019
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Skarbnik
Opis: oświadczenie majątkowe z dnia 27 sierpnia 2018r