Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Krzysztof Biełuszka
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe z 29.04.2020
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: zastepca wójta
Opis: oświadczenie z dnia 22.11.2019
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: radny gminy
Opis: oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2019
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny Gminy
Opis: oświadczenie majątkowe z dnia 28.11.2018
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe z dnia 25 kwietnia 2017r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: radny
Opis: oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2018r
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2016r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe z dnia 2015.04.27
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2014
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z dnia 2014.09.15
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majatkowe z dnia 23.12.2014
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 30 kwietnia 2013
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 26 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 28 grudnia 2010 r.