Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Andrzej Borsuk
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Ośwadczenie majatkowe z 2014.09.12
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2014
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe z 24.04.2013
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 25 kwietnia 2012 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2011 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 8 września 2010 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 29 grudnia 2010 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 23 kwietnia 2010 r.
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 20 kwietnia 2009 r.
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe z 28 kwietnia 2008 r.