Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisznice na rok szkolny 2020/2021.
Znak
5
Data utworzenia
2020-01-24
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Wej Jerzy
Dodano do BIP dnia: 07-02-2020 11:34:26